НАДВОРЕШНИ ВРАТИ

Зошто да ги одберете нашите врати?
 
Надворешните врати се изработени со 2мм дебелина на лим и електростатична боја. За изработка е користена изолација тервол и стиропол со 5см дебелина. Изработка на модели шарка медиапан и алумин брави од кале килит. Моноблок и централно заклуцување smart lock. Кај секоја врата има можност за отворање на левата или десната страна, во зависност од потребите. За секој модел на врата изработуваме и сличен модел со стакло. Во зависност од Вашите желби изработуваме разни дизајни во повеќе бои.
Зошто да ги одберете нашите врати?
 
Надворешните врати се изработени со 2мм дебелина на лим и електростатична боја. За изработка е користена изолација тервол и стиропол со 5см дебелина. Изработка на модели шарка медиапан и алумин брави од кале килит. Моноблок и централно заклуцување smart lock. Кај секоја врата има можност за отворање на левата или десната страна, во зависност од потребите. За секој модел на врата изработуваме и сличен модел со стакло. Во зависност од Вашите желби изработуваме разни дизајни во повеќе бои.

КВАЛИТЕТНИ МАТЕРИЈАЛИ
За иработка на вратите користиме исклучиво квалитетни .

ПРОФЕСИОНАЛНА ИЗРАБОТКА И ТРАЈНОСТ
Професионална изработка што гарантира долгогодишно користење.

ПРЕПОЗНАТЛИВ ДИЗАЈН
Компанијата е позната и по производството на  врати кои според дизајнот се во рангот на вратите од најпознатите светски производители.

МАКСИМАЛНА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА
Дополнителни елементи: шарки, цилиндри со клучеви, кваки, завртки за монтажа...